POGON KRASNO 

Pilana se sastoji od mjesta za istovar trupaca, pilanskog postrojenja i mjesta za skladištenje rezane građe. U postrojenju se nalaze strojevi za razrezivanje trupaca i obrade drva.  Od prvobitne sirovine iskorištava se gotovo sve, sve osim piljevine. Rubni dijelovi trupaca prodaju se zasebno kao drvo za ogrjev za obližnja kućanstva. Ostaci obrade (kore, grane i elementi s nedostacima) ulaskom u Europsku Uniju i prilagodbom zahtjeva kupaca sakupljaju se i prodaju kao sirovina za pelete za grijanje. Pogon se sastoji od dvije hale i zasebne trake za zbrinjavanje ostataka obrade. U prvoj hali se vrši gruba obrada, odstranjivanje kore sa trupaca i formiranje drvne mase na manje gabarite a u drugoj se vrši fina obrada gdje se izrezana drvna masa formulira u željene elemente preciznih dimenzija (skraćivanje i stanjivanje) kao i sklapanje gotovih proizvoda (palete za industriju). Na "Pilani Krasno" se čine napori sa podizanjem stupnja finalne obrade piljene građe, pa su tako napravljene sušare i parione kapaciteta 250m3, a sa izgradnjom nove hale, koja je u dovršenju pristupilo bi se intenzivnijoj finalnoj obradi i izradi lamperije, oblica i drugih jelovih i bukovih finalnih proizvoda.

PROIZVODI


DASKA


BRODSKI POD 


GREDE 


ŠTAFLA


LETVA 


POLUOBLICA


LAMELIRANE GREDE 


STOL I KLUPE 

DRVENE KUĆICE 


NADSTREŠNICA


GALERIJA