Kontakt

PILANA KRASNO d.o.o. 

Snježnička 34, 51304 Gerovo 

+385 53 851 122 

URED 

+385 53 851 609

098 425 182

DIREKTOR: Ivica Katalinić