O nama

Tvrtka "Pilana Krasno" d.o.o. osnovana je 1997. godine. Samo postrojenje pilane nalazi se u mjestu Krasno, koje se nalazi u samom srcu šume Velebita. Pilana ima svoju dugogodišnju tradiciju u preradi drva. Razlog opstanka svakako je činjenica što je pilana bila osnovni izvor egzistencije mještana Krasna i okolice, odnosno industrijske proizvodnje za Grad Senj.

Ipak, opstanak ne bi bio moguć da pilana nije smještena u neposrednoj blizini ogromnih količina sirovine- šuma iz kojih se opskrbljuje trupcima. 

Tehnologija u Pilani Krasno bilježi stalni napredak, pa danas radi sa sve modernijim strojevima. Proizvodi od jele, odnosno jelova piljena građa plasira se na tuzemnom tržištu, dok se bukova piljena građa plasira i u cijelosti izvozi u Italiju, Španjolsku, Kinu, Egipat i druge zemlje.